Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan


Jul 4, 2019

Nytt avsnitt av 20 skattefrågor nästintill live från Gotland och Almedalen. Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i rättsinformatik på Stockholms Universitet, och Göran Sundin, IT-strateg på Skatteverket, delar med sig av sina erfarenheter av digital förvaltning och digitalt informationsutbyte mellan företag och myndigheter. Varför går det så långsamt i Sverige? Vad innebär Skatteverkets projekt med digitala informationskedjor? Går det att omvandla skattelagstiftning till kod? Vilka principer bör gälla när handläggning och beslut i förvaltningen blir alltmer digitaliserade? Lyssna på 20 skattefrågor och få svaret.