Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan


Jul 5, 2019

Nytt avsnitt från Almedalen där Hans Peter Larsson, FAR, och Patrick Krassén, Företagarna, berättar om sin nyutkomna bok Platt skatt – Skattemodell i en global kunskapsera. Flera av de tidigare kommunistländerna i Östeuropa införde en platt skattemodell i samband med introduktionen av ett marknadsekonomiskt system. Skulle det även vara möjligt i ett högskatteland som Sverige?