Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan


Jul 10, 2023

Enligt en ny rapport uppgår företagens kostnader för att uppfylla några av de mest komplicerade kraven i momslagstiftningen till cirka 13,8 miljarder kronor per år. I detta avsnitt av Skattefrågan berättar Christian Rutz från konsultföretaget Trinovo, som gjort undersökningen, och Svenskt Näringslivs ekonom Oscar Brissle om vad det är som gör momsen så krånglig och kostnadskrävande.