Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan

Dec 21, 2018

Staffan Bohman tillträdde som ordförande i Näringslivets Skattedelegation ungefär samtidigt som den rödgröna regeringen inledde sin mandatperiod. I detta avsnitt av 20 skattefrågor ser han tillbaka på skattepolitiken under de senaste fyra åren och ger sin syn på vad som borde prioriteras framöver. Staffan...


Dec 19, 2018

I detta avsnitt av NSD:s podcast 20 skattefrågor får vi veta att det svenska folkets urgamla rätt att sig själv beskatta är en hävd med begränsningar. Jérôme Monsenego, docent i finansrätt vid Stockholms Universitet, berättar om hur beskattningsrätten kringskärs av folkrättsliga, EU-relaterade och...


Dec 12, 2018

Skattejuristerna Jan Kleerup och Gunnar Rabe har ägnat en stor del av sina yrkesliv åt momsfrågor. I detta avsnitt resonerar de med Sofia om hur momssystemet är tänkt att fungera och hur det fungerar i praktiken, om hur momsen påverkades av EU-inträdet samt vad man kan förvänta sig av den europeiska momsreform...


Dec 6, 2018

Sofia samtalar med skattejuristerna Annika Fritsch och Kerstin Nyquist om vilken roll företagen har för skatteuppbörden, om mer eller mindre effektiva metoder för skattekontroll samt vikten av ett rättssäkert skattesystem.


Dec 4, 2018

Gäst i avsnittet är Professor Hans de Geer som berättar om punktskatternas historia och hur statens intäkter sedan länge varit intimt sammanlänkande med befolkningens konsumtion av tobak, socker och alkohol. Är det moraliskt riktigt att rökare får finansiera försvarsinvesteringar?