Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan

Nov 28, 2018

Avskaffandet av arvs- och gåvoskatten 2004 och sedan förmögenhetsskatten 2007 var frågor som NSD länge verkat för. I detta avsnitt av podden förklarar Anders Ydstedt, som skrivit en bok om hur det gick till när skatterna slopades, på vilket sätt arvs- och gåvoskatten och förmögenhetsskatten skadade...


Nov 21, 2018

Anders Hultqvist, professor i finansrätt, förklarar för Sofia vad som kännetecknar en bra skattelagstiftning och reder ut skillnaden mellan skattefusk och skatteplanering. Är det lagstiftaren eller den skattskyldiges moraliska ansvar som ska avgöra var gränserna går? 


Nov 19, 2018

Gäst i avsnittet är Docent Krister Andersson som leder den skattepolitiska arbetsgruppen i den internationella näringslivsorganisationen Business Europe. Krister berättar om de skatteöverenskommelser som länderna enats om inom ramen för OECD efter finanskrisen, det s.k. BEPS-projektet, om vikten av...


Nov 15, 2018

Sofia diskuterar vikten av en fungerande balans mellan skatt på arbete och kapital samt skattesystemets betydelse för investeringar, risktagande och entreprenörskap med Redaktör Eva-Lena Ahlqvist, den första mottagaren av NSD:s mediapris, och Näringslivets Skattesakkunnige Johan Fall. Kan det vara så...


Nov 13, 2018

I det första avsnittet av 20 skattefrågor samtalar Sofia Bildstein-Hagberg med Fil dr Mikael Stenkula som berättar att man redan på 1600-talet förstod att gåsen kacklar minst av indirekt beskattning samt att skatternas betydelse som statlig inkomstkälla växlar i takt med att ekonomin och samhället i...