Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan

Sep 21, 2021

Ekonomerna Fredrik Carlgren och Oscar Brissle från Svenskt Näringsliv gör en snabbgenomgång och förklarar de skatteförändringar som läggs fram i budgetpropositionen 2022.