Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan

Nov 28, 2022

Katarina Fast Lappalainen som forskar om skatt och digitalisering på Stockholms universitet är gäst i podden och berättar om hur användningen av AI kan innebära för skatteförvaltning och kontroll i framtiden och om behovet av att anpassa lagstiftningen till företagens digitala verklighet.


Oct 25, 2022

EU-länderna har snabbförhandlat en förordning med åtgärder för att motverka energikrisen. Bland annat ska företag som producerar fossila bränslen betala ett så kallat solidaritetsbidrag. Fredrik Carlgren är med i Skattefrågan och reder ut de komplicerade detaljerna i krispaketet och hur det är möjligt att...


Oct 21, 2022

Podden gästas av Johan Fall som ägnat senaste veckan åt att lusläsa Tidöavtalet och den nya regeringsförklaringen. Går det att läsa ut vad de generella formuleringarna konkret kommer att innebära för skatten på arbete, kapital och företagande framöver? Vad kommer förenklingsarbetet att rikta in sig på? Vi...


Oct 17, 2022

Höstomgången med Skattefrågan drar igång med en djupdykning i det FoU-avdrag som infördes 2014. Syftet med regelverket är att stimulera investeringar i FoU i särskilt små och medelstora företag men det har visat sig svårt att tillämpa och en stor del av det utvecklingsarbete som sker i företagen omfattas...


Jun 9, 2022

I förra veckan kom slutrapporten i SNS forskningsprojekt skatter i en globaliserad värld. I detta avsnitt berättar Johan Fall om projektet och kommenterar förslagen i nationalekonomen docent Åsa Hanssons slutrapport.