Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan

Dec 21, 2022

Möt Näringslivets Skattedelegations nytillträdda ordförande Caroline af Ugglas, som har lång erfarenhet som styrelseledamot i många tunga börsföretag och före detta vice VD i Svenskt Näringsliv. I avsnittet diskuteras bland annat vikten av enkla, långsiktiga och förutsägbara skatteregler för...


Dec 16, 2022

Efter många och långa förhandlingar där Ungern och Polen i olika omgångar stretat emot har EU-länderna antagit ett direktiv om en global minimiskatt som bygger på OECD:s Pelare 2-regler. I det här avsnittet berättar Claes Hammarstedt om diskussionerna, vad som stått på spel och vad de nya reglerna kommer att...


Nov 30, 2022

Trots att det är mycket som hänger på att momsen fungerar så verkar det saknas intresse för annat än själva skattesatserna. I detta avsnitt berättar Anna Sandberg Nilsson om vad som skulle kunna reformeras på momsområdet för att minska regelkrånglet och ta bort onödiga stoppklossar i ekonomin.


Nov 28, 2022

Katarina Fast Lappalainen som forskar om skatt och digitalisering på Stockholms universitet är gäst i podden och berättar om hur användningen av AI kan innebära för skatteförvaltning och kontroll i framtiden och om behovet av att anpassa lagstiftningen till företagens digitala verklighet.


Oct 25, 2022

EU-länderna har snabbförhandlat en förordning med åtgärder för att motverka energikrisen. Bland annat ska företag som producerar fossila bränslen betala ett så kallat solidaritetsbidrag. Fredrik Carlgren är med i Skattefrågan och reder ut de komplicerade detaljerna i krispaketet och hur det är möjligt att...