Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan

Feb 24, 2022

EU har lämnat ett förslag på en global miniskatt på 15% av resultatet för stora gränsöverskridande företag som, enligt förslaget, ska införas redan i januari 2023. I detta avsnitt berättar Claes Hammarstedt som är expert på internationella skattefrågor på Svenskt Näringsliv om bakgrunden till förslaget...