Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan

Jun 9, 2022

I förra veckan kom slutrapporten i SNS forskningsprojekt skatter i en globaliserad värld. I detta avsnitt berättar Johan Fall om projektet och kommenterar förslagen i nationalekonomen docent Åsa Hanssons slutrapport.


Jun 2, 2022

Två nya utredningar på skatteområdet har tillsatts. Den ena rör kapitalvinstbeskattningen av fysiska personer som flyttar utanför Sverige (exitskatt) och den andra ska analysera på vilket sätt och i vilken omfattning 3:12-reglerna kan förenklas. Skatteexperterna Claes Hammarstedt och Richard Hellenius är med i...