Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan

Nov 30, 2022

Trots att det är mycket som hänger på att momsen fungerar så verkar det saknas intresse för annat än själva skattesatserna. I detta avsnitt berättar Anna Sandberg Nilsson om vad som skulle kunna reformeras på momsområdet för att minska regelkrånglet och ta bort onödiga stoppklossar i ekonomin.


Nov 28, 2022

Katarina Fast Lappalainen som forskar om skatt och digitalisering på Stockholms universitet är gäst i podden och berättar om hur användningen av AI kan innebära för skatteförvaltning och kontroll i framtiden och om behovet av att anpassa lagstiftningen till företagens digitala verklighet.