Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan

Dec 21, 2022

Möt Näringslivets Skattedelegations nytillträdda ordförande Caroline af Ugglas, som har lång erfarenhet som styrelseledamot i många tunga börsföretag och före detta vice VD i Svenskt Näringsliv. I avsnittet diskuteras bland annat vikten av enkla, långsiktiga och förutsägbara skatteregler för...


Dec 16, 2022

Efter många och långa förhandlingar där Ungern och Polen i olika omgångar stretat emot har EU-länderna antagit ett direktiv om en global minimiskatt som bygger på OECD:s Pelare 2-regler. I det här avsnittet berättar Claes Hammarstedt om diskussionerna, vad som stått på spel och vad de nya reglerna kommer att...