Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan

Sep 12, 2023

Baserat på de skatteförslag som regeringen hittills aviserat recenserar Svenskt Näringslivs ekonom Fredrik Carlgren den kommande höstbudgeten för 2024.  


Sep 5, 2023

Daniel Waldenström är professor i nationalekonomi på Institutet för Näringslivsforskning där han leder forskningsprogrammet Skatter och samhälle. I podden berättar han om hur den svenska skatteforskningen kan förbättras, varför det behövs fler internationella jämförelser och vad det finns för styrkor...


Jul 10, 2023

Enligt en ny rapport uppgår företagens kostnader för att uppfylla några av de mest komplicerade kraven i momslagstiftningen till cirka 13,8 miljarder kronor per år. I detta avsnitt av Skattefrågan berättar Christian Rutz från konsultföretaget Trinovo, som gjort undersökningen, och Svenskt Näringslivs ekonom...


Jun 30, 2023

Revisionsdirektör Anna Brink gästar podden för att berätta om Riksrevisionens granskning av effekter ändringar i inkomstskattereglerna mellan 2011-2023. Lyssnarna får bland annat veta vilka skattereformer som haft mest positiv effekt på sysselsättning och antalet arbetade timmar. Dessutom får regeringen tips om...


Jun 1, 2023

Skatteverkets rättschef Michael Erliksson berättar om balansgången mellan rättssäkerhet, effektivitet och behovet av förenklingar. Lyssnarna får dessutom veta hur rättsavdelningen arbetar med digitalisering, varför Skatteverket behöver ett allmänt ombud och hur man administrerar kommande elstöd.