Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan

May 5, 2023

Efter en lång startsträcka har finansdepartementet släppt inte mindre än tio förslag på förändringar på skatteområdet. Fredrik Carlgren och Robert Lönn berättar om innehållet i paketet och passar samtidigt på att tipsa om några fler angelägna reformbehov.


Apr 25, 2023

Det förslag på nya momsregler som EU-kommissionen lade fram i december kommer innebära långtgående förändringar av hur bland annat gränsöverskridande transaktioner ska rapporteras och faktureras elektroniskt. Nationalekonomen Oscar Brissle är med i Skattefrågan och berättar om detaljerna i ViDA – VAT in...


Mar 22, 2023

Skattefrågan gästas av kammarrättslagmannen Anders Bengtsson som haft det minst sagt utmanande uppdraget att på kort tid ta fram ett förslag på genomförande av EU:s direktiv om minimiskatt i svensk rätt. I podden berättar Anders om utredningens arbete och innehållet i delbetänkandet, En lag om tilläggsskatt...