Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan

Oct 27, 2023

Kommissionen har nyligen lagt fram tre nya direktivförslag på skatteområdet. HOT - Head Office Tax System for SME - är ett system för att förenkla utlandsetableringar för småföretag. Det andra förslaget BEFIT -  Business in Europe Framework for Income Taxation - är en omarbetad variant av de tidigare...


Sep 12, 2023

Baserat på de skatteförslag som regeringen hittills aviserat recenserar Svenskt Näringslivs ekonom Fredrik Carlgren den kommande höstbudgeten för 2024.  


Sep 5, 2023

Daniel Waldenström är professor i nationalekonomi på Institutet för Näringslivsforskning där han leder forskningsprogrammet Skatter och samhälle. I podden berättar han om hur den svenska skatteforskningen kan förbättras, varför det behövs fler internationella jämförelser och vad det finns för styrkor...


Jul 10, 2023

Enligt en ny rapport uppgår företagens kostnader för att uppfylla några av de mest komplicerade kraven i momslagstiftningen till cirka 13,8 miljarder kronor per år. I detta avsnitt av Skattefrågan berättar Christian Rutz från konsultföretaget Trinovo, som gjort undersökningen, och Svenskt Näringslivs ekonom...


Jun 30, 2023

Revisionsdirektör Anna Brink gästar podden för att berätta om Riksrevisionens granskning av effekter ändringar i inkomstskattereglerna mellan 2011-2023. Lyssnarna får bland annat veta vilka skattereformer som haft mest positiv effekt på sysselsättning och antalet arbetade timmar. Dessutom får regeringen tips om...