Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan

May 5, 2023

Efter en lång startsträcka har finansdepartementet släppt inte mindre än tio förslag på förändringar på skatteområdet. Fredrik Carlgren och Robert Lönn berättar om innehållet i paketet och passar samtidigt på att tipsa om några fler angelägna reformbehov.