Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan


Nov 13, 2018

I det första avsnittet av 20 skattefrågor samtalar Sofia Bildstein-Hagberg med Fil dr Mikael Stenkula som berättar att man redan på 1600-talet förstod att gåsen kacklar minst av indirekt beskattning samt att skatternas betydelse som statlig inkomstkälla växlar i takt med att ekonomin och samhället i övrigt förändras.