Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan


Mar 22, 2019

I ett första våravsnitt av 20 skattefrågor får vi veta mer om det skatterättsliga företrädaransvaret. Det behövs. Trots att företrädaransvaret kan få långtgående konsekvenser för den enskilde vd:n eller styrelseledamoten är det konstigt nog få som känner till att det finns och vad det faktiskt innebär för den enskilde företagaren. Avsnittet gästas av Teresa Simon Almendal, professor i finansrätt vid Stockholms Universitet, som är specialiserad på rättssäkerhetsfrågor och har skrivit en bok om företrädaransvaret.