Preview Mode Links will not work in preview mode

20 skattefrågor


Dec 2, 2019

Trots en livlig debatt om en ny skattereform pratar vi alldeles för lite om behovet av förändringar i momssystemet. Ändå är momsen en av det viktigaste inkomstkällorna för staten – i fjol blev det ungefär 450 miljarder. I en färsk rapport från Svenskt Näringsliv beskrivs vilka undantag det finns i det svenska momssystemet och de många gånger såväl oväntade som oönskade konsekvenser dessa undantag får. I detta avsnitt av podden berättar rapportförfattarna Anna Sandberg-Nilsson, Erik Blomquist och Oscar Brissle varför momsfritt inte är detsamma som fritt från moms och vad som skulle kunna göras för att förenkla systemet.