Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan


Nov 15, 2018

Sofia diskuterar vikten av en fungerande balans mellan skatt på arbete och kapital samt skattesystemets betydelse för investeringar, risktagande och entreprenörskap med Redaktör Eva-Lena Ahlqvist, den första mottagaren av NSD:s mediapris, och Näringslivets Skattesakkunnige Johan Fall. Kan det vara så att betydelsen av en allomfattande ny skattereform är överdriven?