Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan


Apr 19, 2021

Hur påverkas tillgången på lokaler för olika typer av verksamheter av momsreglerna? Ibland får skatteregler oönskade effekter som kanske inte riktigt var avsedda från början. Detta avsnitt av 20 skattefrågor – som nu är tillbaks med en ny omgång – gästas av Ulrika Hansson från Fastighetsägarna och Johan Karlsson från Riksidrottsförbundet. Dessutom deltar Svenskt Näringslivs egen momsexpert Anna Sandberg Nilsson.