Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan


May 26, 2021

I detta avsnitt av 20 skattefrågor reder Mats Kinwall, chefekonom på Teknikföretagen, ut sambanden och berättar hur många industrijobb en marginalskattesänkning skulle leda till.