Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan


Mar 23, 2022

I höstas tillsattes en utredning som ska se över de begränsningar för företags avdragsrätt för ränteutgifter som genomfördes 2019. I det här avsnittet gästas 20 skattefrågor av Telias skattechef Johan Hörberg som berättar om betydelsen av välfungerande regler. Medverkar gör också Svenskt Näringslivs skatteexpert Richard Hellenius som sitter med i utredningen.