Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan


Nov 19, 2018

Gäst i avsnittet är Docent Krister Andersson som leder den skattepolitiska arbetsgruppen i den internationella näringslivsorganisationen Business Europe. Krister berättar om de skatteöverenskommelser som länderna enats om inom ramen för OECD efter finanskrisen, det s.k. BEPS-projektet, om vikten av enhetliga beskattningsprinciper för gränsöverskridande koncerner och om hur förslaget på digitalskatt skulle påverka en liten öppen ekonomi som den svenska.