Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan


Mar 31, 2022

Ett nytt och enklare system som bygger på en skattereduktion för arbetsresor ska ersätta dagens reseavdrag. Men kommer det verkligen bli så enkelt? Nej säger Svenskt Näringslivs skatteexpert Katarina Bartels och förklarar varför i detta avsnitt av podden.