Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan


Oct 17, 2022

Höstomgången med Skattefrågan drar igång med en djupdykning i det FoU-avdrag som infördes 2014. Syftet med regelverket är att stimulera investeringar i FoU i särskilt små och medelstora företag men det har visat sig svårt att tillämpa och en stor del av det utvecklingsarbete som sker i företagen omfattas inte. Exempelvis berättigar mjukvaruutveckling inte till avdrag. I detta avsnitt förklarar Tara Muinafshar varför avdraget inte fungerar som det var tänkt och vad som kan göras för att förbättra systemet.