Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan


Oct 21, 2022

Podden gästas av Johan Fall som ägnat senaste veckan åt att lusläsa Tidöavtalet och den nya regeringsförklaringen. Går det att läsa ut vad de generella formuleringarna konkret kommer att innebära för skatten på arbete, kapital och företagande framöver? Vad kommer förenklingsarbetet att rikta in sig på? Vi diskuterar också vad som kan tänkas ske med pågående utredningar på skatteområdet.