Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan


Nov 28, 2022

Katarina Fast Lappalainen som forskar om skatt och digitalisering på Stockholms universitet är gäst i podden och berättar om hur användningen av AI kan innebära för skatteförvaltning och kontroll i framtiden och om behovet av att anpassa lagstiftningen till företagens digitala verklighet.