Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan


Nov 30, 2022

Trots att det är mycket som hänger på att momsen fungerar så verkar det saknas intresse för annat än själva skattesatserna. I detta avsnitt berättar Anna Sandberg Nilsson om vad som skulle kunna reformeras på momsområdet för att minska regelkrånglet och ta bort onödiga stoppklossar i ekonomin.