Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan


Jun 30, 2023

Revisionsdirektör Anna Brink gästar podden för att berätta om Riksrevisionens granskning av effekter ändringar i inkomstskattereglerna mellan 2011-2023. Lyssnarna får bland annat veta vilka skattereformer som haft mest positiv effekt på sysselsättning och antalet arbetade timmar. Dessutom får regeringen tips om hur effektberäkningar och andra beslutsunderlag till riksdagen skulle kunna förbättras.