Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan


Sep 12, 2023

Baserat på de skatteförslag som regeringen hittills aviserat recenserar Svenskt Näringslivs ekonom Fredrik Carlgren den kommande höstbudgeten för 2024.