Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan


Jun 4, 2019

Den 1 juli 2020 införs ett krav på att lämna information om rapporteringspliktiga arrangemang till Skatteverket. Men vad är det egentligen som ska rapporteras? Och av vem? I detta avsnitt av 20 skattefrågor gör Andrea Meyer, skattechef på Hexagon, och Magnus Larsson, skatterådgivare på Deloitte, sitt bästa för att hjälpa Sofia att reda ut begreppen. Det är inte lätt för vare sig den föreslagna lagen eller det EU-direktiv som ligger bakom innehåller några klara definitioner. Kan man verkligen införa ett regelverk som är så otydligt?