Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan

Mar 22, 2019

I ett första våravsnitt av 20 skattefrågor får vi veta mer om det skatterättsliga företrädaransvaret. Det behövs. Trots att företrädaransvaret kan få långtgående konsekvenser för den enskilde vd:n eller styrelseledamoten är det konstigt nog få som känner till att det finns och vad det faktiskt innebär...