Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan

Apr 5, 2019

Hållbarhet, grön finansiering och kompetensförsörjning är frågor som ligger Kalle Sundström, vd för Stora Enso, varmt om hjärtat. I detta avsnitt av 20 skattefrågor berättar han även om sitt nya uppdrag som ordförande i Näringslivets Skattedelegation och vilka skattefrågor som bör prioriteras framöver....