Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan

Nov 19, 2021

En av företrädarna för Näringslivets Skattedelegation gästar 20 skattefrågor och pratar om fastigheter och bostadsförsörjning. Fastighetsägarnas VD Anders Holmestig har flera förslag på skattereformer som skulle främja byggande och tillgång på bostäder både på kort och lång sikt.


Sep 21, 2021

Ekonomerna Fredrik Carlgren och Oscar Brissle från Svenskt Näringsliv gör en snabbgenomgång och förklarar de skatteförändringar som läggs fram i budgetpropositionen 2022.


Jul 9, 2021

I detta avsnitt diskuterar Sofia de pågående förhandlingarna i OECD om skatt på s.k. digitala bolag och global minimiskatt med Claes Hammarstedt som är expert på internationell beskattning på Svenskt Näringsliv. Hur bör egentligen överskottet i internationellt verksamma företag beskattas och stämmer det...


Jun 28, 2021

Förra året infördes en skatt på plastbärkassar med 3 kronor per påse. I detta avsnitt av 20 skattefrågor förklarar Åke Rosén från Gaia BioMaterials varför skatten inneburit att den svenska marknaden för flergångspåsar av biologiskt nedbrytbart biomaterial i princip försvunnit. Medverkar gör även Robert...


Jun 9, 2021

EU-domstolen har nyligen avgjort om den svenska begränsningen för ränteavdrag på lån till företag i samma intressegemenskap strider mot etableringsfriheten i EU. Kan man ha olika reglering beroende på om räntemottagaren är ett svenskt eller ett utländskt bolag? I detta avsnitt får vi höra Magnus Larsén...