Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan

Mar 22, 2023

Skattefrågan gästas av kammarrättslagmannen Anders Bengtsson som haft det minst sagt utmanande uppdraget att på kort tid ta fram ett förslag på genomförande av EU:s direktiv om minimiskatt i svensk rätt. I podden berättar Anders om utredningens arbete och innehållet i delbetänkandet, En lag om tilläggsskatt...