Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan

Apr 25, 2023

Det förslag på nya momsregler som EU-kommissionen lade fram i december kommer innebära långtgående förändringar av hur bland annat gränsöverskridande transaktioner ska rapporteras och faktureras elektroniskt. Nationalekonomen Oscar Brissle är med i Skattefrågan och berättar om detaljerna i ViDA – VAT in...