Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan


Dec 21, 2018

Staffan Bohman tillträdde som ordförande i Näringslivets Skattedelegation ungefär samtidigt som den rödgröna regeringen inledde sin mandatperiod. I detta avsnitt av 20 skattefrågor ser han tillbaka på skattepolitiken under de senaste fyra åren och ger sin syn på vad som borde prioriteras framöver. Staffan delar även med sig av sin erfarenhet av hur skattefrågor hanteras i styrelserummen.