Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan


May 4, 2021

Har du någon gång undrat om det inte finns ett effektivare sätt att hantera reseräkningar än via kopiatorn och häftapparaten? I detta avsnitt av 20 skattefrågor diskuteras arkiveringskraven i bokföringslagen och kostnaderna för ett föråldrat regelverk som för länge sedan sprungits ifrån av digitaliseringen. Medverkar gör Christina Idvardsson Näslund, redovisningschef på Essity, och Christian Rutz från konsultföretaget Trinovo.