Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan


Jun 28, 2021

Förra året infördes en skatt på plastbärkassar med 3 kronor per påse. I detta avsnitt av 20 skattefrågor förklarar Åke Rosén från Gaia BioMaterials varför skatten inneburit att den svenska marknaden för flergångspåsar av biologiskt nedbrytbart biomaterial i princip försvunnit. Medverkar gör även Robert Lönn som är expert på punktskatter på Svenskt Näringsliv.