Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan


Nov 19, 2021

En av företrädarna för Näringslivets Skattedelegation gästar 20 skattefrågor och pratar om fastigheter och bostadsförsörjning. Fastighetsägarnas VD Anders Holmestig har flera förslag på skattereformer som skulle främja byggande och tillgång på bostäder både på kort och lång sikt.