Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan


Feb 24, 2022

EU har lämnat ett förslag på en global miniskatt på 15% av resultatet för stora gränsöverskridande företag som, enligt förslaget, ska införas redan i januari 2023. I detta avsnitt berättar Claes Hammarstedt som är expert på internationella skattefrågor på Svenskt Näringsliv om bakgrunden till förslaget och vad det är för problem som är så angeläget att EU är berett att frångå etablerade principer om nationell skattesuveränitet. Vi får också veta varför det verkar vara så bråttom.