Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan


Jun 2, 2022

Två nya utredningar på skatteområdet har tillsatts. Den ena rör kapitalvinstbeskattningen av fysiska personer som flyttar utanför Sverige (exitskatt) och den andra ska analysera på vilket sätt och i vilken omfattning 3:12-reglerna kan förenklas. Skatteexperterna Claes Hammarstedt och Richard Hellenius är med i podden och förklarar vad som står i utredningsdirektiven och vilka frågor som är viktiga att ta hänsyn till i det fortsatta utredningsarbetet.