Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan


Oct 25, 2022

EU-länderna har snabbförhandlat en förordning med åtgärder för att motverka energikrisen. Bland annat ska företag som producerar fossila bränslen betala ett så kallat solidaritetsbidrag. Fredrik Carlgren är med i Skattefrågan och reder ut de komplicerade detaljerna i krispaketet och hur det är möjligt att en skatt kan kallas bidrag.