Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan


Dec 21, 2022

Möt Näringslivets Skattedelegations nytillträdda ordförande Caroline af Ugglas, som har lång erfarenhet som styrelseledamot i många tunga börsföretag och före detta vice VD i Svenskt Näringsliv. I avsnittet diskuteras bland annat vikten av enkla, långsiktiga och förutsägbara skatteregler för investeringsbeslut och jobbskapande. NSD är ett långvarigt samarbete mellan näringslivsorganisationerna Svenska Bankföreningen, Svensk Försäkring, Handelskammaren, Fastighetsägarna och Svenskt Näringsliv.