Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan


Dec 19, 2018

I detta avsnitt av NSD:s podcast 20 skattefrågor får vi veta att det svenska folkets urgamla rätt att sig själv beskatta är en hävd med begränsningar. Jérôme Monsenego, docent i finansrätt vid Stockholms Universitet, berättar om hur beskattningsrätten kringskärs av folkrättsliga, EU-relaterade och avtalade begränsningar samt av icke-bindande policyfaktorer.