Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan

Jun 30, 2023

Revisionsdirektör Anna Brink gästar podden för att berätta om Riksrevisionens granskning av effekter ändringar i inkomstskattereglerna mellan 2011-2023. Lyssnarna får bland annat veta vilka skattereformer som haft mest positiv effekt på sysselsättning och antalet arbetade timmar. Dessutom får regeringen tips om...


Jun 1, 2023

Skatteverkets rättschef Michael Erliksson berättar om balansgången mellan rättssäkerhet, effektivitet och behovet av förenklingar. Lyssnarna får dessutom veta hur rättsavdelningen arbetar med digitalisering, varför Skatteverket behöver ett allmänt ombud och hur man administrerar kommande elstöd.