Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan

Sep 12, 2023

Baserat på de skatteförslag som regeringen hittills aviserat recenserar Svenskt Näringslivs ekonom Fredrik Carlgren den kommande höstbudgeten för 2024.  


Sep 5, 2023

Daniel Waldenström är professor i nationalekonomi på Institutet för Näringslivsforskning där han leder forskningsprogrammet Skatter och samhälle. I podden berättar han om hur den svenska skatteforskningen kan förbättras, varför det behövs fler internationella jämförelser och vad det finns för styrkor...