Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan


Dec 4, 2018

Gäst i avsnittet är Professor Hans de Geer som berättar om punktskatternas historia och hur statens intäkter sedan länge varit intimt sammanlänkande med befolkningens konsumtion av tobak, socker och alkohol. Är det moraliskt riktigt att rökare får finansiera försvarsinvesteringar?