Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan


Dec 6, 2018

Sofia samtalar med skattejuristerna Annika Fritsch och Kerstin Nyquist om vilken roll företagen har för skatteuppbörden, om mer eller mindre effektiva metoder för skattekontroll samt vikten av ett rättssäkert skattesystem.