Preview Mode Links will not work in preview mode

Skattefrågan


Dec 12, 2018

Skattejuristerna Jan Kleerup och Gunnar Rabe har ägnat en stor del av sina yrkesliv åt momsfrågor. I detta avsnitt resonerar de med Sofia om hur momssystemet är tänkt att fungera och hur det fungerar i praktiken, om hur momsen påverkades av EU-inträdet samt vad man kan förvänta sig av den europeiska momsreform som just nu är under förhandling.